Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Ostatné zmluvy I.
pdf 28.01.2013 - Zmluva PPA - Ihrisko
pdf 28.01.2013 - Zmluva PPA KD a OcU
pdf 16.05.2013 - Zmluva o bežnom účte
pdf 17.05.2013 - Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
pdf 17.05.2013 - Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
pdf 22.05.2013 - Zmluva o pripojení
pdf 22.05.2013 - Zmluva o pripojení
pdf 07.06.2013 - Zmluva o úvere
pdf 11.06.2013 - Zmluva o grantovom účte
pdf 18.07.2013 - Poistná zmluva
pdf 02.01.2014 - Zmluva PPA - rekonštrukcia HZ
pdf 02.01.2014 - Zmluva PPA - vybavenie interiéru KD
pdf 04.03.2014 - Zmluva o úvere 2014
pdf 18.03.2014 - Zmluva na údaje z Katastra nehnuteľností
pdf 14.04.2014 - Poistná zmluva - detské ihrisko
pdf 15.05.2014 - Poistná zmluva - detské ihrisko
pdf 14.11.2014 - Zmluva o úvere - Has. zbroj.
pdf 14.11.2014 - Zmluva o úvere - Interiér KD
pdf 16.01.2015 - Poistná zmluva - HZ, Interiér KD
pdf 30.04.2015 - Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-002/2015
pdf 15.12.2015 - Zmluva DEUS ZLP-2016-0069
pdf 19.02.2016 - Zluva o budúcej zmluve medzi OZV a obcou
pdf 19.04.2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
pdf 31.05.2016 - Dohoda o ukončení nájmu - FEMAX
pdf 06.06.2016 - Darovacia zmluva
pdf 15.06.2016 - Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
pdf 15.06.2016 - Zmluva o pripojení - obec - VSD
pdf 23.06.2016 - Dohoda UPSVaR § 50j
pdf 24.06.2016 - Zmluva OZV - Obec
pdf 24.06.2016 - Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebyt. priest.
pdf 30.06.2016 - Zmluva o prenájme nebytových priestorov TARBAJ
pdf 17.10.2016 - Dodatok č.1 k zmluve DEUS ZPL-2016-0069
pdf 10.01.2017 - Príkazná zmluva č. 01/PO/2016/PL
pdf 10.01.2017 - Príkazná zmluva č. 03/PO/2016/EL
pdf 10.01.2017 - Príkazná zmluva č. 13/PO/2016/ODP
pdf 24.03.2017 - Zmluva o bežnom účte - Primabanka
pdf 03.04.2017 - Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
pdf 05.04.2017 - Zmluva o dodávke plynu
pdf 02.05.2017 - Zmluva o dodávke elektriny
pdf 31.07.2017 - Dodatok č. 3 k zmluve s ENVI-GEOS
pdf 24.08.2017 - Dodatok č. 1 kzmluve o dodávke elektriny
pdf 20.10.2017 - Zmluva o vykonaní diela (podľa zák. 618/2003)
pdf 20.10.2017 - Zmluva o prenajme nebytových priestorov ŠATNÍK
pdf 30.12.2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/10/2017/NP
pdf 09.02.2018 - Zmluva o vykonaní diela (podľa Zák. 618/2003)
pdf 05.04.2018 - Zmluva č. 38 084 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
pdf 24.05.2018 - Zmluva o vykonaní diela (podľa zák. 618/2003)
pdf 25.05.2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/10/2017NP
pdf 25.05.2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/06/2016NP
pdf 30.07.2018 - Zmluva o dielo na stavebné práce
pdf 16.02.2019 - Zmluva o vykonaní diela č. 012019 (zák. č. 618/2003)
pdf 12.04.2019 - Zmluva s OZV - ENVI-PAK
pdf 30.04.2019 - Zmluva č. 39539 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
pdf 10.05.2019 - Dohoda o ukončení nájmu TARBAJ
pdf 30.05.2019 - Zluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
pdf 31.12.2019 - Dohoda o uknčení nájmu - Vertkal Line
pdf 03.01.2020 - Dodatok č. 1 k zmluve na zber šatstva
pdf 25.01.2020 - Zmluva o vykonaní diela KELEMESKE FURMANI
pdf 06.02.2020 - Zmluva s OZV NATUR-PACK
pdf 12.02.2020 - Zmluva o dielo KOSIT
pdf 25.02.2020 - Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003456 - dotácia z MV SR
pdf 16.03.2020 - Zmluva o dotácii od DPO SR 2020
pdf 25.06.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny VSE
pdf 25.06.2020 - Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
pdf 25.06.2020 - Zmluva o združenej dodávke plynu INNOGY
pdf 25.06.2020 - Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu
pdf 26.10.2020 - Dohoda § 10 UPSVaR - Obec Štefanovce
pdf 06.11.2020 - Zmluva s WEBEX.DIGITAL
pdf 03.12.2020 - Zmluva o výpožičke Štatistic. úrad - Obec
pdf 16.02.2021 - Dodatok č.1 k zmluve s NATUR-PACK
pdf 27.02.2021 - Zmluva na zber elektroodpadu
pdf 10.05.2021 - Zmluva EDENRED - stravné lístky
pdf 13.05.2021 - Zmluva o dotácii od DPO SR 2021
pdf 22.10.2021 - Zmluva na webstránku, doménu a webhosting
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy na dodávku služieb
pdf 17.03.2011 - Zmluva na audit
pdf 12.04.2012 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 012011_N
pdf 26.06.2012 - Zmluva o dielo 12.03
pdf 26.06.2012 - Zmluva o dielo 12.04
pdf 18.07.2012 - Zmluva na audit
pdf 14.11.2012 - Zmluva o dielo č. 01/11/2012
pdf 14.11.2012 - Zmluva o dielo 02/11/2012
pdf 25.01.2013 - Zmluva IFOSOFT
pdf 25.01.2013 - Zmluva T-COM
pdf 07.03.2013 - Zmluva o dielo KD interiér
pdf 07.03.2013 - Zmluva o dielo HZ rekonštrukcia
pdf 06.06.2013 - Zmluva o dielo 1328
pdf 06.06.2013 - Zmluva o dielo 1337
pdf 28.06.2013 - Zmluva o audite
pdf 21.06.2013 - Zmluva o dielo - vybavenie interieru KD - dodávka
pdf 27.06.2013 - Zmluva o dielo - HZ dodávka stavebných prác
pdf 11.11.2013 - Mandátna zmluva č. 10/2013 - SD
pdf 19.03.2014 - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 27.06.2013
pdf 12.09.2014 - Zmluva AUDIT 2014
pdf 05.08.2015 - Zmluva AUDIT 2015
pdf 22.04.2016 - Zmluva Telekom
pdf 25.08.2016 - Zmluva na audit
pdf 18.08.2017 - Zmluva AUDIT 2017
pdf 22.12.2017 - Zmluva TELEKOM - dodatok
pdf 05.04.2018 - ZMLUVA č. ZO/2018Z8065 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ZODPOVEDNEJ OSOBY
pdf 03.09.2018 - Zmluva AUDIT 2018
pdf 22.07.2019 - Zmluva o audite 2019
pdf 08.06.2020 - Zmluva o auditorskej činnosti 2020
pdf 26.06.2020 - Zmluva o dielo (DUVYSSTAV)
pdf 22.01.2021 - Zmluva Nemocnica - testovanie COVID
pdf 27.01.2021 - Zmluva FECUPRAL
pdf 16.02.2021 - Zmluva na audit 2021

Kalendár:

Október 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: František

Počasie na Slovensku