Úradná tabuľa

Oznamy
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf 24.08.2018 - INFO k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018
pdf Informácie z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
pdf Dokumenty z RVPS 1
pdf Dokumenty z RVPS 2
pptx Dokumenty z RVPS 3 Prezentácia
pdf 10.1.2019 - Vyhlásenie volieb Prezidenta SR
pdf 30.1.2019 - E-mailová adresa na doručovanie - voľby Prezidenta SR
pdf 4.2.2019 - Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
pdf 06.02.2019 - Informácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu
pdf INFORMÁCIA K VOĽBÁM PREZIDENTA SR
pdf INFORMÁCIA PRE VOLIČA K VOĽBÁM PREZIDENTA SR
pdf 21.03.2019 - E-mailová adresa na doručovanie pre voľby do Európskeho parlamentu
pdf 21.03.2019 - Informácia k voľbám do Európskeho parlamentu
pdf 11.04.2019 - Oznámenie o strategickom dokumente PSK
pdf 11.04.2019 - Príloha k oznámeniu o strategickom dokumente PSK
pdf 03.05.2019 - Oznam o spôsobe spracovannnia osobných údajov
pdf 14.06.2019 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf VSD - verejná vyhláška
pdf 16.12.2020 - Kontaktné miesto pre SODB 2021 - úradné hodiny
pdf 12.04.2021 - Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2021, zmena č.1
pdf 16.07.2021 - Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce
Dokumenty
Rozpočet
pdf Návrh rozpočtu na rok 2017
pdf 01.12.2017 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
pdf 01.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - NÁVRH
pdf 15.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - schválené znenie
pdf 15.12.2017 - Rozpočet na rok 2018 - schválený
pdf 04.05.2018 - Plánované prerušenie distribúcie elektriny
pdf 04.05.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf 15.06.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
pdf 28.06.2018 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
pdf 16.7.2018 - Voľby do orgánov samosprávy obcí
pdf 10.08.2018 - OZNÁMENIE ku komunálnym voľbám
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
pdf 01.12.2018 - Návrh rozpočtu na rok 2019
pdf Výsledky komunálnych volieb 2018
pdf 16.01.2018 - Schválený rozpočet na rok 2019
pdf VZN - vylepovanie plagátov
pdf Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom do roku 2022
pdf 05.11.2019 - NÁVRH VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
pdf 06.12.2019 - VZN o miestnych daniach a poplatku za KO - schválené
pdf VOĽBY NR SR - e-mailová adresa
pdf 06.12.2019 - Schválený rozpočet na rok 2020 s výhľadom do r. 2022
pdf 05.03.2020 - ZÁPISNICA z volieb do NR SR 2020
pdf 05.03.2020 - Prílohy 1 - 3 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
pdf 05.03.2020 - Prílohy 4 - 6 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
pdf 05.03.2020 - Prílohy 7 - 9 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
pdf 05.03.2020 - Prílohy 10 - 11 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
pdf Oznam o opatreniach Úradu práce
pdf HaZZ - Ochrana lesov pred požiarmi
pdf 15.05.2020 - NÁVRH Záverečného účtu za rok 2019
pdf 18.05.2020 - VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
pdf Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky
pdf Príloha č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky
pdf Príloha č.3 k výzve na predloženie cenovej ponuky
pdf Príloha č.4 k výzve na predloženie cenovej ponuky
xls Príloha č.5 k výzve na predloženie cenovej ponuky
zip Príloha č.6 k výzve na predloženie cenovej ponuky
pdf 02.06.2020 - OZNÁMENIE o zrušení verejného obstarávania
pdf 08.06.2020 - VÝZVA NA PREDKLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
docx 08.06.2020 - Prílohy 1 - 3 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
docx 08.06.2020 - Príloha 4 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
xls 08.06.2020 - Príloha 5 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
zip 08.06.2020 - Príloha 6 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pdf 02.07.2020 - ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ŠTEFANOVCE ZA ROK 2019
pdf 19.11.2020 - Výročná správa za rok 2019
pdf 02.12.2020 - Návrh rozpočtu na rok 2021
pdf 02.12.2020 - Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
pdf 02.12.2021 - Návrh VZN o službách poskytovaných obcou
pdf 17.12.2020 - schválený rozpočet na rok 2021
pdf 17.12.2020 - schválené VZN o službách za úhradu
pdf 17.12.2020 - schválené VZN dane a poplatky
pdf 05.03.2021 - Výzva Štátne lesy SR - navátenie lesných pozemkov
pdf 17.05.2021 - Návrh záverečného účtu za rok 2020
pdf 29.06.2021 - Záverečný účet Obce Štefanovce za rok 2020
pdf 11.08.2021 - Nariadenie RVPS pre včelárov

Kalendár:

Október 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: František

Počasie na Slovensku