Aktuality

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019

Vyhlásené: 5. 11. 2019                                      Časová verzia predpisu účinná od: 5.11.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

351
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4.novembra2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


    Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 29.februára2020,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29.novembra 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8.januára 2020 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 22. januára 2020.

       
Andrej Danko v.r.

Kalendár:

Júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Ivan

Počasie na Slovensku